S 1 Recorregut   

        7.45 h Lliurament de dorsals (no es faran inscripcions noves)

        8.05 h Explicació del recorregut

        8.15 h Sortida 

S 3 Recorregut gimcana

        9.00 h Lliurament de dorsals (no es faran inscripcions noves)

        9.20 h Explicació del recorregut

        9.30 h Sortida 

 

12.30 h Lliurament de premis

13.00 h Dinar