Reglament:

 • El reglament que regirà la cursa serà el reglament de curses de la federació de ciclisme d’Andorra –> REGLAMENT
 • Tots els corredors han de presentar la DECLARACIÓ RESPONSABLE  MENORS D’EDAT degudament omplerta i signada.
 • Els participants han de tenir els conexements tècnics i les facultats físiques adeqüades a les característiques del recorregut escollit
 • Cal ser respetuòs amb el medi ambient
 • Cal ajudar a qualsevol altre participant que es pugui trobar accidentat i ho ha de comunicar al control més proper.
 • Es recomana portar paravent i es obligatòri el casc.
 • En cas d’abandó o qualsevol altre incident, s’ha d’avisar el control mes proper o als membres de l’organització.
 • El trànsit estarà obert durant el transcurs de la prova. Cal respectar en tot moment les normes de circulació.
  • En cas d’accident per no respectar les normes de circulació, la responsabilitat serà de l’infractor
 • Qualsevol esportista podrà ser sotmés a un control antidoping si així ho requereix l’AGDA
 • L’organitzció es reserva el dret de modificar el reglament, els horaris i els recorreguts.
 • Al inscriure’s s’accepta el Reglament de la prova.

 

COBERTURES ASSEGURANÇA DIA

Cobertures assegurança de dia contractada amb l'organització


Cobertures assegurança individual dia: 3000€ assegurança vida i invalidesa , despeses sanitaries fins 1500€

This will close in 20 seconds